Editor

Tôi rất ngại phải chỉnh sửa sản phẩm của mình. Nên tôi luôn cố gắng chỉn chu từng chút một khi sản phẩm đến với khách hàng.

Leave a comment