Tôi thích kể chuyện - một khung hình đẹp là một câu chuyện hay.

Leave a comment