Founder

Brief info

Gần 5 năm kinh nghiệm nhiếp ảnh và video. Làm việc với hàng trăm cặp đôi về vấn đề kịch bản và nắm bắt ý tưởng. Đừng ngại chia sẻ ý tưởng cùng tôi, sẽ có một video mà chính bạn phải bất ngờ.